Kırsal Kalkınmanın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Bu çalışmanın amacı kırsal kalkınma ortaya koymak, Türkiye'de kırsal. kalkınmaya katkı sağlayan sektörleri belirlemek ve kırsal kalkınmanın hızlandırılması için alınması ...

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Altın Madenciliğinin Sosyal ve Ekonomik Etkileri Üzerine

Altın Madenciliğinin Sosyal ve Ekonomik Etkileri Üzerine. Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından Haziran 2015'te, "The Social and Economic Impacts of Gold Mining" …

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

(PDF) 1950-1960 Dönemi Köyden Kente Olan Göçlerin Türk …

1946 yılında Demokrat Partinin kurulması ile kalıcı olarak çok partili hayata geçilmesi sadece siyasal alanda değil, hemen her alanda Türk Toplumunu etkilemiş ve toplumda yaşanan göçlere bağlı yatay ve dikey hareketlilik neticesinde sosyal sınıfların yeniden şekillendiği, yeni sosyal sınıfların ortaya çıktığı bir dönem olmuştur.

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Kırsal Turizm İle Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği

Bu gelişmelerin sonucunda akademik araştırmalar gastronomi ve mutfak sanatları alanına yönelmiştir (Kivela ve Crotts, 2006; Deveci, Türkmen ve Avcıkurt, 2013; Şahin ve Ünver, 2015 ...

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

(PDF) Kırsal Kentsel İlişkilerde Değişim: Yeni

Kırsal Kentsel İlişkilerde Değişim: Yeni Tanımlamalar ve Kavram Okumaya Yönelik Bir Analiz ... kırsal alanın ise her iki birimi çevrelediği gerçeği çoğunlukla ihmal edilerek ya kent sınırına ya da köyün sınırına dahil edilmektedir. Dolayısıyla son dönemlerdeki gelişmelere de dikkat edildiğinde küresel ölçekte köy ...

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Turizmin Kültürel Peyzaj Bileşenleri ve Kırsal Kimlik Üzerine Etkisi …

bileşenleri üzerine etkisi ve bu etkilerin kırsal kimliğe yansımasını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu çerçevede çalışma dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk ...

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi » Makale » Yeni Bir Kırsal

TY - JOUR T1 - Yeni Bir Kırsal Kalkınma, Bilindik Bir Kırsal Annelik: Ticarileşen Yöresel Yemeklerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Etkisi AU - DeryaNizam Bilgiç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - İstanbul University Journal of Sociology JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 108 VL - 40 IS - 1 SN - -2667-6931 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Ankara İli Beypazarı İlçesi Kırsal Turizm Gelişimi ve Yerel …

"Ankara İli Beypazarı İlçesi Kırsal Turizm Gelişimi ve Kırsal Kalkınmaya Etkisi" başlıklı yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. ... değerler yitirilirse turistlerin geliş amaçları da ortadan kalkmak - tadır. Yerellik kültürünü turizm ile ticarileştirirken, geleneksel yaşam ve sosyal yapı bu süreçten ...

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

(PDF) The Effect of Architectural Structures Specific to …

The different structures that revealing the beauties of region's cultures and rural architectures, contributes to the region in a tourism and cultural sense. In the rural areas of the Eastern Black Sea, unique landscape examples are located that adds

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ İLE GANA'DA İSLAMİYET VE …

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AFRİKA CAM BONCUKLARI "Geçmişten Günümüze Afrika Cam Boncukları" başlıklı bu çalışmanın amacı; Afrika'da cam boncuk üretiminin ve kullanımının yaygın olduğu ülkeleri, kullanılan cam boncuk üretim yöntemlerini, araç ve gereçleri ve günümüzdeki örneklerini araştırmak, ortaya çıkan araştırma sonuçlarıyla da cam boncuk …

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

(PDF) ANADOLU MADENCİLİK TARİHİ | Nadir AVŞAROĞLU

Anadolu'da, bu topraklarda, yaklaşık 40.000 yıldır varlığını sürdüren madencilik faaliyetlerini derlemeye çalıştım. Anadolu'da yaşamış insanlar ve çeşitli uygarlıklara ait madenciliğin tarihi. Yardımcı olacağı umuduyla.

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

(PDF) KIRSAL ALAN GELİŞİMİ AÇISINDAN KIRSAL TURİZM

Savaşı, 2001 - Afganistan Savaşı) etkisi, ... Diğer bir yandan, Avrupa'da kırsal turizm kapsamında 200 bin kayıtlı işletme ve 2 milyon yatak . kapasitesi bulunmaktadır.

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Madenciliğin Çevreye Etkileri by nesrin yaşar

madenciliğin temel hedefi yer kabuğunun farklı katmanlarında bulunan madenin. yeryüzüne çıkarılmasıdır. Yeraltı madenciliğinde madenin bulunduğu alan …

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Türkiye'de Madencilik Ve Yarattığı Çevre Sorunları

Prof. Dr. İsmail Duman. İD — Madencilik ve endüstri iki ayrı sektördür. Bu aktiviteleri kontrol eden/denetleyen çevresel yasalar ve sınırlamalar da birbirinden farklıdır. Endüstrinin tabi olduğu çevre kuralları, madenciliğin tabi olduğu kurallardan çok daha katıdır. "Entegre Madencilik" kavramı, günümüzde bir ...

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Ashanti Bölgesi, Gana'da Obuasi Altın Madenleri | EJAtlas

Gana'nın Çevre Koruma Ajansı () Bu ajans Çevre, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı'na (MESTI) bağlıdır; Madenin yeniden açılması için …

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Corresponding Author: Mehmet AYDIN Environmental …

KEYWORDS: Gold mining, environmental impact, questionnairy research, Fatsa. ÖZ: Bu çalışma kapsamında Fatsa bölgesindeki altın madenciliğin çevresel etkilerine yönelik bölge halkının ...

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Organik Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Kırtık Köyü Örneği

Ayrıca kırsal turizmde konaklama işletmeleri (Kızılırmak, Kaya & Şişik, 2014) ve yerel halkın katılımı (Ertuna vd., 2012) konularına da yer verildiği görülmüştür. ...

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Gana'nın Siyasi Görünümü / T.C. Dışişleri Bakanlığı

BM Güvenlik Konseyi'nin 2021-2023 dönemi geçici üyeliğine seçilmiştir. 2020 -2022 yılları arasında bölgede sınamaların olduğu bir dönemde Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, ECOWAS Dönem Başkanlığını deruhte etmiştir.

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Şirince Örneği

Bulgular, kırsal turizmin kırsal kalkınmaya katkıyı arttırabilecek şekilde planlanması açısından olumlu sonuçlar içermektedir.

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

(PDF) Kırsal Turizmde Yerel Halkın Tutumu

çalışma da benzer şekilde kırsal turizmin yerel ha lkın alternatif gelir elde etmesinde önemli bir kaynak olduğunu ifade etmektedir (Abdollahzadeh ve Sharifzadeh, 2014; Çeken vd., 2012;

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Kırsal Kalkınmada Yeni Perspektifler

Kırsal Kalkınmada Etkin ve Birbirini İzleyen Anahtar Terimler (Ellis ve Biggs, 2001) 1950'ler 1960'lar 1970'ler 1980'ler 1990'lar 2000'ler Toplum kalkınması

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikalarının Etkinliği Üzerine

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarım politikaları kamuoyunun hep gündeminde olmuştur. Örneğin tohum, hububat ve et gibi temel tarım ve gıda ürünleri, genetiği değiştirilmiş tarım ürünleri, arazilerin tarım dışında kullanımı, alternatif tarım, arazi ve miras hukuku, uluslararası tarım ticareti, tarımsal destekler ve kırsal kalkınmaya …

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Türkiye'deki Değişimin Sosyo

1. Giriş. Türkiye, uzun süreden beri bir değişim içinde. Sosyal yapısı, ekonomik yapısı, kültürel yapısı değişiyor. Denilebilir ki bütün dünya değişiyor. Doğrudur ama ben Türkiye'nin dünyadan farklı bir değişim içinde olduğunu düşünüyorum. Bazı konularda değişim ileriye, bazı konularda geriye doğru oluyor ...

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Gana nın başkenti

Gana, Afrika kıtasının batısında yer alan zengin yer altı madenlerinin bulunduğu sıra dışı özelliklere sahip bir ülkedir. Bölgenin maden zenginliklerinin önemli bir bölümü Gana 'da …

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Sındırgı'da Kırsal Coğrafi Görünümlerin Geçmişten Bugüne …

Sındırgı'da Kırsal Coğrafi Görünümlerin Geçmişten Bugüne Değişimi. ... bu özelliklerin yerel kimliğe olan etkisi ve belirlenmesine yönelik faktörler ortaya konulacaktır. Bununla birlikte köy yerleşimlerin yerel kimliğe uygun mekânsal planlama ve tasarımına süreçlerine yönelik sürdürülebilir köy tasarım ...

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Kırsal Turizm Bölgelerinde Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi

Kırsal Turizm Bölgelerinde Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi: Kuşadası Caferli Örneğİ October 2019 Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 3(4):1409-1420

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Kırsal Turizm Bölgelerinde Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi …

Kırsal Turizm Bölgelerinde Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi: Kuşadası Caferli Örneği

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Kentleşme ve Göçün Suç Olgusu Üzerine Etkileri

Türkiye'de kentleşme; işlevsel değişim yaratmayan, çevreyi kalkınma sürecine sokamayan, toplumsal ve kültürel değişim yaratmayan bir kentleşme olarak belirmektedir (Keleş, 1974: 53). Dengesizlik kentlerin çekme gücü ile köylerin itme gücü arasında ekonomik bir bağlantı ve tamamlama olmadığı zaman söz konusu olur.

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi

Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi: Bozüyük (Yatağan/Muğla) Kırsal Mahallesi Örneği 2 E-ISSN: 2602-4225

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022

Osmanlı'da Madenciliğin Işıldayan Başlangıcı ve Sönüşü

MAKALE Solda, Armutçuk madeni (Kaynak: D. Quataert) de bayındırlık ve ta- Osmanlı'da madenciliğin ışıldayan rımda kullanılmıştır8. Gümüş madeni çıkan yerlerin çoğunda para başlangıcı ve sönüşü kesmek için darphane açılır, civarında sahte para kesecek hilekâr- ların bulunmaması A. Vedat Oygür için ...

 • 100 Views
 • 35 Comments
 • 24th March 2022